ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Νομοθεσία

  Κανονισμοί
No.: 113
Λεπτομέρειες

Οι Περί Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης Κανονισμοί ρυθμίζουν, μεταξύ άλλων, τα έντυπα που υποβάλλονται από τις ευρωπαϊκές εταιρείες στον Έφορο Εταιρειών.

Οι περί Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης Κανονισμοί Κανονισμοί του 2006 και οι τροποποιητικοί κανονισμοί του 2018 παρατίθενται.

 

go to top