ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Νομοθεσία

  Κανονισμοί
No.: 113
Λεπτομέρειες

Οι Περί Μεταφοράς Εγγεγραμμένου Γραφείου Εταιρειών εντός και εκτός της Δημοκρατίας Κανονισμοί ρυθμίζουν, μεταξύ άλλων, τα έντυπα που υποβάλλονται, στον Έφορο Εταιρειών, από εταιρεία σε περίπτωση μεταφοράς εγγεγραμμένου γραφείου της εντός και εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι περί Μεταφοράς Εγγεγραμμένου Γραφείου Εταιρειών εντός και εκτός της Δημοκρατίας Κανονισμοί του 2007 και οι τροποποιητικοί κανονισμοί του 2018 παρατίθενται.

go to top