ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Νομοθεσία

  Νόμος
No.: 113
Λεπτομέρειες

Ο περί Εταιρειών Νόμος (Κεφ. 113) θεσπίζει, μεταξύ άλλων, θέματα αναφορικά με την έναρξη, διαχείριση και τερματισμό μίας εταιρείας, ευρωπαϊκής εταιρείας, και τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας. 

Ο ενοποιημένος Νόμος με τις εκάστοτε τροποποιήσεις είναι διαθέσιμος από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Κάντε πλοήγηση στον ενοποιημένο περί Εταιρειών Νόμο 

 

go to top