ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Νομοθεσία

  Κανονιστική Διοικητική Πράξη
No.:
Λεπτομέρειες

Η Υπουργός δύναται με Διάταγμα, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει και ρυθμίζει τα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε θέμα με βάση τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου.

Συγκεκριμένα, τα υπό αναφορά διατάγματα αφορούν σε έντυπα που υποβάλλονται από εταιρείες, αλλοδαπές εταιρείες καθώς και ευρωπαϊκές εταιρείες.

 

go to top