ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Παρατίθενται αναλυτικά πιο κάτω τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνει η ένορκος δήλωση συμβούλου για μεταφορά αλλοδαπής εταιρείας εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας:

  • το όνομα της αλλοδαπής εταιρείας και το όνομα με το οποίο αυτή θα συνεχιστεί. Το προτεινόμενο όνομα θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Κυπριακής νομοθεσίας ∙
  • τη δικαιοδοσία δυνάμει της οποίας η αλλοδαπή εταιρεία έχει συσταθεί ∙
  • την ημερομηνία σύστασης της αλλοδαπής εταιρείας ∙
  • το ψήφισμα ή αντίστοιχο έγγραφο με το οποίο αποφασίστηκε η αλλοδαπή εταιρεία  να συσταθεί ως συνεχίζουσα στη Δημοκρατία ∙
  • δήλωση ότι η αλλοδαπή εταιρεία έδωσε επίσημη ειδοποίηση στην αρχή της χώρας σύστασής της για την απόφασή της να εγγραφεί ως συνεχίζουσα στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τη διαδικασία που εκτίθεται στον περί Εταιρειών Νόμο. Η εν λόγω ένορκη δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη παροχής τέτοιας επίσημης ειδοποίησης ∙
  • δήλωση ότι δεν άρχισαν διαδικασίες διοικητικής ή ποινικής φύσεως εναντίον της αλλοδαπής εταιρείας για παράβαση των νόμων της χώρας ή της δικαιοδοσίας στην οποία έχει συσταθεί ∙
  • δήλωση ότι τέτοια αίτηση επιτρέπεται από τους νόμους της χώρας ή της δικαιοδοσίας στην οποία η αλλοδαπή εταιρεία έχει συσταθεί ∙
  • συγκατάθεση η οποία έχει ληφθεί από τέτοιο αριθμό ή αναλογία των μετόχων, των εργαζομένων, των κατόχων ομολόγων ή/και των πιστωτών της αλλοδαπής εταιρείας όπως απαιτείται από τους νόμους της χώρας ή δικαιοδοσίας σύστασης.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα Μεταφορά έδρας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

go to top