ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του εντύπου ΜΕ4 είναι:

  • όλα τα πεδία του εντύπου έχουν συμπληρωθεί,
  • έχει υπογραφεί από διευθυντή ή γραμματέα (σε περίπτωση που ο αξιωματούχος είναι εταιρεία απαιτείται και η σφραγίδα της εταιρείας),
  • όλα τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν επισυναφθεί.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

  • δεν επισυνάπτεται στην αίτηση το προσωρινό πιστοποιητικό συνέχειας,
  • τα έγγραφα δεν είναι notarized και apostilled,
  • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο του ΤΕΕΕΠ. Τα θεσμοθετημένα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Τμήματος,
  • παράλειψη συμπλήρωσης όλων των πεδίων του εντύπου.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Υποβολή αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού συνέχειας.

go to top