ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου των εντύπων ΗΕ32Δ και ΗΕ32ΧΚ είναι:

 • αριθμός και όνομα εταιρείας ∙
 • όλα τα πεδία του εντύπου πρέπει να συμπληρωθούν(όπου εφαρμόζεται) ∙
 • ημερομηνία σύνταξης (η ετήσια έκθεση συντάσσεται μέχρι και την ημερομηνία αναφοράς όπως αυτή ορίζεται στο 120(1Α) του βασικού Νόμου) ∙
 • εμπρόθεσμη/εκπρόθεσμη ∙
 • υπογραφή αξιωματούχου(σε περίπτωση που ο αξιωματούχος είναι εταιρεία χρειάζεται και η σφραγίδα της εταιρείας) ∙
 • στην περίπτωση ετήσιας έκθεσης δημόσιας εταιρείας ΗΕ32(Δ) να επισυνάπτεται και κατάλογος μετόχων με αλφαβητική σειρά υπογεγραμμένος από διευθυντή ή γραμματέα.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

 • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο. Τα θεσμοθετημένα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Τμήματος ∙
 • δεν έχουν επισυναφθεί τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, περιλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων Ν89(Ι)/2015 ∙
 • η ημερομηνία σύνταξης της ΗΕ32 δεν είναι ορθή (βλ. πιο πάνω οδηγίες) ∙
  παράλειψη συμπλήρωσης/υποβολής των πιο πάνω στοιχείων 
 • να μην έχουν υποβληθεί στο Τμήμα οι ετήσιες εκθέσεις των προηγούμενων ετών.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Καταχώριση Ετήσιων Εκθέσεων και Οικονομικών Καταστάσεων.

go to top