ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του εντύπου ΗΕ7 είναι:

  • αριθμός και όνομα εταιρείας ∙
  • όλα τα πεδία του εντύπου πρέπει να συμπληρωθούν(όπου εφαρμόζεται) ∙
  • ημερομηνία υποβολής (εντός 14 ημερών από την ημερομηνία μετατροπής της εταιρείας σε δημόσια) ∙
  • υπογραφές όλων των συμβούλων ή εξουσιοδοτηθέντων αντιπροσώπων τους (εξουσιοδοτήσεις να επισυνάπτονται) ∙
  • υπογραφή Αξιωματούχου (σε περίπτωση που ο σξιωματούχος είναι εταιρεία χρειάζεται και η σφραγίδα της εταιρείας).

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

  • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο. Τα θεσμοθετημένα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Τμήματος ∙
  • παράλειψη συμπλήρωσης των πιο πάνω στοιχείων.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Τροποποίηση τύπου επιχειρηματικής οντότητας.

go to top