ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του εντύπου ΗΕ29 είναι:

 • αριθμός εταιρείας να συνάδει με το όνομα της εταιρείας ∙
 • περιγραφή επιβάρυνσης αν είναι κυμαινόμενη πάγια εκχώρηση κλπ. ∙
 • η ημερομηνία εγγραφής της επιβάρυνσης είναι η ημερομηνία που κοινοποιείται η επιβάρυνση στο Τμήμα ∙
 • η ημερομηνία συμφωνίας είναι η ημερομηνία που αναγράφεται στη συμφωνία επιβάρυνσης ∙
 • η ημερομηνία εξόφλησης είναι η ημερομηνία που απαλλάσσεται η εταιρεία από τις οφειλές της προς τον δικαιούχο της επιβάρυνσης ∙
 • το ποσό που εξοφλήθηκε να δηλωθεί μέρος γιατί είναι μερική εξόφληση ή τίποτα αν είναι μόνο απαλλαγή περιουσίας ∙
 • στην περιγραφή της περιουσίας που απαλλάχτηκε συμπληρώνεται μέρος της περιουσίας ∙
 • το έντυπο πρέπει να είναι υπογραμμένο ενόρκως ενώπιον του πρωτοκολλητή από διευθυντή και γραμματέα της εταιρείας ∙
 • αποδεκτή σαν συγκατάθεση θεωρείται και σφραγίδα πάνω στο ίδιο το έντυπο που αναγράφει ότι δεν φέρει ένσταση στην εξόφληση μαζί με την υπογραφή του δικαιούχου.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

 • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο. Τα θεσμοθετημένα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Τμήματος ∙
 • μη ορθή συμπλήρωση/προσκόμιση των πιο πάνω αναφερθέντων.

 Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Κοινοποίηση εξόφλησης επιβάρυνσης.

go to top