ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου της μετατροπής δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε SE (έντυπο ΕΔ4) είναι:

 • το όνομα της εταιρείας όπως έχει εγκριθεί από το Τμήμα (σε περίπτωση που υπάρχουν όροι για την έγκρισή του ελέγχεται κατά πόσο πληρούνται),
 • διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου,
 • αριθμός εταιρείας,
 • όνομα εγγεγραμμένης εταιρείας,
 • προτεινόμενο όνομα SE,
 • η διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της SE,
 • στοιχεία σε σχέση με τους διευθυντές όπως φαίνονται στο έντυπο,
 • υπογραφή/ές συγκατάθεσης και ημερομηνία/ες υπογραφής,
 • στοιχεία του γραμματέα της εταιρείας,
 • ονομαστικό κεφάλαιο της εταιρείας (ελάχιστο ποσό κεφαλαίου €120.000),
 • ελέγχεται ότι τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν επισυναφθεί,
 • υπογραφή αξιωματούχου,
 • ημερομηνία υπογραφής,
 • δήλωση διευθυντή για συμμόρφωση με άρθρα του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 2157/2001:
  • υπογραφή από διευθυντή που κάνει την δήλωση,
  • ημερομηνία υπογραφής,
 • Δηλώσεις για τον ρόλο των εργαζομένων:
  • δήλωση Α: υπογραφή και όνομα από εξουσιοδοτημένο μέλος της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας και διευθυντή,
  • δήλωση Β: υπογραφή και όνομα του διευθυντή,
  • ημερομηνία υπογραφών.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή: 

 • τα έντυπα που υποβλήθηκαν δεν είναι τα θεσμοθετημένα έντυπα,
 • παράλειψη συμπλήρωσης/υποβολής των πιο πάνω στοιχείων.

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του σχεδίου δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε SE (έντυπο ΕΔ4(I)) είναι:

 • αριθμός της δημόσιας εταιρείας,
 • όνομα της δημόσιας εταιρείας,
 • υπογραφή αξιωματούχου,
 • ελέγχεται ότι τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν επισυναφθεί,
 • ημερομηνία συμπλήρωσης του εντύπου

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

 • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο,
 • παράλειψη συμπλήρωσης/υποβολής των πιο πάνω στοιχείων.
go to top