ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου της μετατροπής της SE σε δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (έντυπο ΕΔ8) είναι:

 • όνομα της SE,
 • αριθμός της SE,
 • προτεινόμενο όνομα εταιρείας,
 • διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου,
 • στοιχεία σε σχέση με τους διευθυντές όπως φαίνονται στο έντυπο,
 • υπογραφή συγκατάθεσης διορισμού κάθε διευθυντή κάτω από τα στοιχεία,
 • στοιχεία του γραμματέα,
 • ελέγχεται ότι τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν επισυναφθεί
 • υπογραφή διευθυντή ή γραμματέα (σε περίπτωση που ο αξιωματούχος είναι εταιρεία χρειάζεται και η σφραγίδα της εταιρείας),
 • δήλωση μέλους διευθυντικού ή διοικητικού οργάνου για συμμόρφωση με άρθρα του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 2157/2001 του συμβουλίου.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

 • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο,
 • παράλειψη συμπλήρωσης/προσκόμισης των πιο πάνω στοιχείων.

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου της ειδοποίησης σχεδίου μετατροπής της SE σε δημόσια εταιρεία (έντυπο ΕΔ8Ι) είναι:

 • αριθμός της SE,
 • όνομα της SE,
 • προτεινόμενο όνομα δημόσιας εταιρείας,
 • υπογραφή διευθυντή ή γραμματέα (σε περίπτωση που ο αξιωματούχος είναι εταιρεία χρειάζεται και η σφραγίδα της εταιρείας).

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

 • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο.
go to top