ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Αίτηση Κυπριακής εταιρείας για τη συνέχισή της εκτός της Δημοκρατίας (έντυπο ΜΕ2)

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του εντύπου είναι: 

 • όλα τα πεδία του εντύπου πρέπει απαραιτήτως να συμπληρωθούν,
 • να υπογράφεται, τουλάχιστον από δύο διευθυντές εκτός στην περίπτωση που η εταιρεία έχει έναν διευθυντή, και από τον γραμματέα, 
 • να αναγράφεται η ημερομηνία των υπογραφών,
 • ελέγχεται ότι τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν επισυναφθεί.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψηςτου εντύπου από τον εξεταστή: 

 • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο. Τα θεσμοθετημένα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Τμήματος,
 • οι ενδιάμεσοι λογαριασμοί δεν είναι πιστοποιημένοι,
 • το έγγραφο που προσκομίζεται από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων δεν φέρει ημερομηνία εξόφλησης μέχρι την ημερομηνία που έχουν οι ενδιάμεσοι λογαριασμοί.

Δήλωση Φερεγγυότητας Κυπριακής Εταιρείας (έντυπο ΜΕ3)

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του εντύπου είναι:

 • όλα τα πεδία του εντύπου πρέπει απαραιτήτως να συμπληρωθούν,
 • συμπληρώνονται τα ονόματα και οι διευθύνσεις δύο (2) διευθυντών εκτός στην περίπτωση που η εταιρεία έχει έναν διευθυντή,
 • υπογραφές διευθυντών και ημερομηνία υπογραφών.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψηςτου εντύπου από τον εξεταστή: 

 • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο. Τα θεσμοθετημένα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Τμήματος,
 • να μην υπάρχει υπογραφή δύο (2) διευθυντών,
 • τα αποδεικτικά έγγραφα εγγραφής της εταιρείας σε άλλη δικαιοδοσία δεν είναι notarized και apostilled.

Προσοχή: Μετά την εγγραφή της εταιρείας σε άλλη δικαιοδοσία, η εταιρεία προσκομίζει αποδεικτικά έγγραφα της εγγραφής της και διαγράφεται από το μητρώο του Εφόρου Εταιρείων. Τα έγγραφα πρέπει να είναι notarized και apostilled.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Μεταφορά έδρας εκτός της Δημοκρατίας.

 

go to top