ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Μεταφορά έδρας Εγγεγραμμένου γραφείου Αλλοδαπής Εταιρείας εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας (έντυπο ΜΕ1)

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του εντύπου είναι:

 • υπογραφή από τον εντεταλμένο εκπρόσωπο,
 • ημερομηνία (συμπλήρωσης του εντύπου),
 • όλα τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν επισυναφθεί.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

 • τα έγγραφα δεν είναι πρωτότυπα,
 • τα έγγραφα δεν είναι notarized και apostilled,
 • το έντυπο (ME1) που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο. Τα θεσμοθετημένα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Τμήματος,
 • παράλειψη συμπλήρωσης/υποβολής των πιο πάνω στοιχείων.

Ένορκη Δήλωση εντεταλμένου εκπροσώπου αλλοδαπής εταιρείας (έντυπο ΜΕΑ)

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του εντύπου είναι:

 • υπογραφή εντεταλμένου εκπροσώπου, ενώπιον του δικαστηρίου,
 • υπογραφή πρωτοκολλητή και σφραγίδα δικαστηρίου,
 • χρονολόγηση εντύπου.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

 • τα έγγραφα δεν είναι notarized και apostilled,
 • δεν έχει προσκομιστεί αποδεικτικό έγγραφο ότι η αρμόδια αρχής της χώρας αρχικής εγγραφής είναι ενήμερη για τη μεταφορά,
 • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο. Τα θεσμοθετημένα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Τμήματος,
 • παράλειψη συμπλήρωσης/υποβολής των πιο πάνω στοιχείων.

 Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Υποβολή αίτησης για έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού συνέχειας.

go to top