ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου της μεταφοράς της SE εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας (έντυπο ΕΔ6) είναι:

 • αριθμός εγγραφής SE,
 • όνομα SE,
 • κράτος στο οποίο θα μεταφερθεί,
 • όνομα μητρώου στο οποίο θα γίνει η εγγραφή,
 • διεύθυνση μητρώου αλλοδαπής,
 • διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου SE,
 • φύση εργασίας,
 • ελέγχεται ότι τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν επισυναφθεί,
 • δήλωση μέλους διευθυντικού ή διοικητικού οργάνου για συμμόρφωση με τις πρόνοιες του άρθρου 8(2), 8(3), 8(4) του Κανονισμού ΕΚ) 2157/2001,
 • το όνομα της εταιρείας όπως έχει εγκριθεί από το Τμήμα για σκοπούς ένορκης δήλωσης δικηγόρου,
 • όνομα δικηγόρου ή δικηγορικής εταιρείας που ορκίζεται στο δικαστήριο και η επαρχία από όπου κατάγεται,
 • υπογραφή δικηγόρου,
 • υπογραφή πρωτοκολλητή και σφραγίδα δικαστηρίου,
 • ημερομηνία της ένορκης δήλωσης.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

 • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο,
 • παράλειψη συμπλήρωσης/προσκόμισης των πιο πάνω στοιχείων.

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου της προτεινόμενης μεταφοράς εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας (έντυπο ΕΔ6Ι) είναι:

 • όνομα της SE,
 • υπογραφή αξιωματούχου (αν είναι εταιρεία, χρειάζεται και η σφραγίδα της εταιρείας),
 • ημερομηνία.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

 • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο,
 • παράλειψη συμπλήρωσης/προσκόμισης των πιο πάνω στοιχείων.

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου της δήλωσης φερεγγυότητας για μεταφορά της SE εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας (έντυπο ΕΔ9) είναι:

 • αριθμός της SE,
 • όνομα της SE,
 • προτεινόμενο όνομα SE (αν ισχύει),
 • ημερομηνία της πρότασης μεταφοράς,
 • υπογραφή από αξιωματούχο και ημερομηνία (σε περίπτωση που ο Αξιωματούχος είναι εταιρεία χρειάζεται και η σφραγίδα της εταιρείας),
 • υπογραφή από γραμματέα και ημερομηνία (σε περίπτωση που ο αξιωματούχος είναι εταιρεία χρειάζεται και η σφραγίδα της εταιρείας).

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

 • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο,
 • παράλειψη συμπλήρωσης/προσκόμισης των πιο πάνω στοιχείων.
go to top