ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του εντύπου είναι:

 • αριθμός εγγραφής,
 • ημερομηνία εγγραφής,
 • εγγεγραμμένο γραφείο στην αλλοδαπή,
 • στοιχεία μητρώου εγγραφής της SE στην αλλοδαπή,
 • διεύθυνση μητρώου στην αλλοδαπή,
 • όνομα SE στην Κυπριακή Δημοκρατία,
 • διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου στην Κυπριακή Δημοκρατία,
 • στοιχεία αξιωματούχων,
 • υπογραφή και ημερομηνία υπογραφής συγκατάθεσης αξιωματούχων,
 • στοιχεία γραμματέα,
 • ελέγχεται ότι τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν επισυναφθεί,
 • υπογραφή διευθυντή ή γραμματέα,
 • ημερομηνία συμπλήρωσης του εντύπου.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

 • τα έντυπα που υποβλήθηκαν δεν είναι τα θεσμοθετημένα έντυπα,
 • παράλειψη συμπλήρωσης/υποβολής των πιο πάνω στοιχείων.
go to top