ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του εντύπου είναι:

  • όνομα και αριθμός εταιρείας,
  • πλήρης στοιχεία και διεύθυνση αξιωματούχων και εγγεγραμμένου γραφείου,
  • ημερομηνίες αλλαγών,
  • υπογραφή συγκατάθεσης από αξιωματούχο,
  • υπογραφή αξιωματούχου (αν είναι εταιρεία, χρειάζεται και η σφραγίδα της εταιρείας).

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

  • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο του ΤΕΕΕΠ,
  • παράλειψη συμπλήρωσης/προσκόμισης των πιο πάνω στοιχείων.
go to top