ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του εντύπου είναι:

 • το όνομα της εταιρείας όπως έχει εγκριθεί από το Τμήμα (σε περίπτωση που υπάρχουν όροι για την έγκρισή του ελέγχεται κατά πόσο πληρούνται),
 • διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου,
 • λεπτομέρειες των εταιρειών ή SE που καλύπτουν το κεφάλαιο των μετόχων της SE,
 • στοιχεία σε σχέση με τους διευθυντές όπως φαίνονται στο έντυπο,
 • υπογραφή και ημερομηνία υπογραφής, συγκατάθεσης διορισμού κάθε διευθυντή κάτω από τα στοιχεία του,
 • στοιχεία του γραμματέα,
 • το ονομαστικό κεφάλαιο της εταιρείας (ελάχιστο ποσό κεφαλαίου €120.000, τόσο το ονομαστικό όσο και το εκδοθέν),
 • η φύση εργασίας της εταιρείας,
 • ελέγχεται ότι τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν επισυναφθεί,
 • υπογραφή διευθυντή ή γραμματέα,
 • ημερομηνία συμπλήρωσης του εντύπου,
 • δήλωση Μέλους (δεν απαιτείται στην περίπτωση σύστασης θυγατρικής SE που δημιουργείται από υπάρχουσα SE η οποία είναι και ο μοναδικός μέτοχος)
  • προτεινόμενο όνομα της SE,
  • όνομα διευθυντή που κάνει τη δήλωση σχετικά με το εγγεγραμμένο γραφείο και την κεντρική διοίκηση των εταιρειών που συγχωνεύονται,
  • υπογραφή από διευθυντή που κάνει την δήλωση,
 • ένορκη δήλωση δικηγόρου:
  • το όνομα της εταιρείας όπως έχει εγκριθεί από το Τμήμα,
  • όνομα δικηγόρου ή δικηγορικής εταιρείας που ορκίζεται στο δικαστήριο και η επαρχία από όπου κατάγεται,
  • υπογραφή δικηγόρου και ημερομηνία υπογραφής,
  • υπογραφή πρωτοκολλητή και σφραγίδα δικαστηρίου,
  • ημερομηνία της ένορκης δήλωσης,
 • δηλώσεις για τον ρόλο των εργαζομένων:
  • δήλωση Α: υπογραφή και όνομα από εξουσιοδοτημένο μέλος της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας και διευθυντή,
  • δήλωση Β: υπογραφή και όνομα του διευθυντή,
  • ημερομηνία υπογραφών.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

 • τα έντυπα που υποβλήθηκαν δεν είναι τα θεσμοθετημένα έντυπα του ΤΕΕΕΠ,
 • παράλειψη συμπλήρωσης/υποβολής των πιο πάνω στοιχείων.
go to top