ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου σύστασης μητρικής SE (έντυπο ΕΔ2) είναι:

 • το όνομα της εταιρείας όπως έχει εγκριθεί από το Τμήμα (σε περίπτωση που υπάρχουν όροι για την έγκρισή του ελέγχεται κατά πόσο πληρούνται),
 • διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου,
 • λεπτομέρειες των εταιρειών και SE που προωθούν τη σύσταση της SE,
 • στοιχεία σε σχέση με τους διευθυντές όπως φαίνονται στο έντυπο,
 • υπογραφή συγκατάθεσης διορισμού κάθε διευθυντή κάτω από τα στοιχεία του και ημερομηνία,
 • στοιχεία του γραμματέα,
 • το ονομαστικό κεφάλαιο της εταιρείας, (ελάχιστο ποσό κεφαλαίου €120.000, τόσο το ονομαστικό όσο και το εκδοθέν),
 • η φύση εργασίας της εταιρείας,
 • τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν επισυναφθεί,
 • υπογραφή διευθυντή ή γραμματέα, (σε περίπτωση που ο αξιωματούχος είναι εταιρεία απαιτείται και η σφραγίδα της εταιρείας),
 • ημερομηνία συμπλήρωσης του εντύπου,
 • δήλωση μέλους διευθυντικού ή διοικητικού οργάνου σύμφωνα με το άρθρο 32, 32(2), 32(4) και 32(5):
  • το όνομα της εταιρείας όπως έχει εγκριθεί από το Τμήμα,
  • συμπληρώνονται τα σημεία 1-8,
  • υπογραφή μέλους και ημερομηνία της υπογραφής,
 • ένορκη δήλωση δικηγόρου:
  • το όνομα της εταιρείας όπως έχει εγκριθεί από το Τμήμα για σκοπούς ένορκης δήλωσης δικηγόρου,
  • όνομα δικηγόρου ή δικηγορικής εταιρείας που ορκίζεται στο δικαστήριο και ή επαρχία από όπου κατάγεται,
  • υπογραφή δικηγόρου,
  • υπογραφή πρωτοκολλητή και σφραγίδα δικαστηρίου,
  • ημερομηνία της ένορκης δήλωσης.
 • δηλώσεις για τον ρόλο των εργαζομένων:
  • δήλωση Α: υπογραφή και όνομα από εξουσιοδοτημένο μέλος της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας και διευθυντή,
  • δήλωση Β: υπογραφή και όνομα του διευθυντή,
  • ημερομηνία υπογραφών.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

 • τα έντυπα που υποβλήθηκαν δεν είναι τα θεσμοθετημένα έντυπα, 
 • παράλειψη συμπλήρωσης/υποβολής των πιο πάνω στοιχείων.

Βασικότερα κριτήρια ελέγχου και συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου ΕΔ2(Ι)

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του σχεδίου σύστασης των εταιρειών ή SE οι οποίες προωθούν τη σύσταση της μητρικής SE (έντυπο ΕΔ2I) είναι:

 • το όνομα της εταιρείας,
 • υπογραφή αξιωματούχου (σε περίπτωση SE υπογράφει μέλος του διευθυντικού ή διοικητικού οργάνου),
 • ελέγχεται ότι τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν επισυναφθεί,
 • ημερομηνία συμπλήρωσης του εντύπου.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

 • τα έντυπα που υποβλήθηκαν δεν είναι τα θεσμοθετημένα έντυπα, 
 • παράλειψη συμπλήρωσης/υποβολής των πιο πάνω στοιχείων.

Βασικότερα κριτήρια ελέγχου και συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου ΕΔ2(ΙΙ)

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου της ειδοποίησης ικανοποίησης των προϋποθέσεων για τη σύσταση μητρικής SE από Ημεδαπή Εταιρεία ή SE έντυπο ΕΔ2(II) είναι:

 • όνομα εταιρείας,
 • υπογραφή αξιωματούχου (σε περίπτωση SE υπογράφει μέλος του διευθυντικού ή διοικητικού οργάνου),
 • ημερομηνία συμπλήρωσης του εντύπου

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

 • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο, 
 • παράλειψη συμπλήρωσης των πιο πάνω στοιχείων.
go to top