ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του εντύπου είναι:

 • το όνομα της εταιρείας όπως έχει εγκριθεί από το Τμήμα (σε περίπτωση που υπάρχουν όροι για την έγκρισή του ελέγχεται κατά πόσο πληρούνται),
 • διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου,
 • να αναφερθεί το είδος συγχώνευσης (αν είναι δια απορροφήσεως ή δια της συστάσεως καινούργιας SE),
 • λεπτομέρειες των δημόσιων εταιρειών ή SE που συγχωνεύθηκαν με σκοπό τη σύσταση νέας SE,
 • στοιχεία σε σχέση με τους διευθυντές,
 • υπογραφή συγκατάθεσης διορισμού κάθε διευθυντή κάτω από τα στοιχεία του,
 • στοιχεία του γραμματέα,
 • το ονομαστικό κεφάλαιο της εταιρείας (ελάχιστο ποσό κεφαλαίου €120.000, τόσο το ονομαστικό όσο και το εκδοθέν),
 • η φύση εργασίας της εταιρείας,
 • ελέγχεται ότι τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν επισυναφθεί,
 • υπογραφή διευθυντή ή γραμματέα, (σε περίπτωση που ο αξιωματούχος είναι εταιρεία απαιτείται και η σφραγίδα της εταιρείας),
 • ημερομηνία συμπλήρωσης του εντύπου,
 • το όνομα της εταιρείας όπως έχει εγκριθεί από το Τμήμα για σκοπούς ένορκης δήλωσης δικηγόρου,
 • όνομα δικηγόρου ή δικηγορικής εταιρείας που ορκίζεται στο δικαστήριο και η επαρχία από όπου κατάγεται,
 • υπογραφή δικηγόρου,
 • υπογραφή πρωτοκολλητή και σφραγίδα δικαστηρίου,
 • ημερομηνία της ένορκης δήλωσης,
 • σχετικά με το ρόλο των εργαζομένων, υπογραφή από εξουσιοδοτημένο μέλος της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας και διευθυντή όταν συμπληρώνεται η Δήλωση Α , η υπογραφή και όνομα του διευθυντή, όταν συμπληρώνεται η Δήλωση Β,
 • ημερομηνία υπογραφών.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

 • τα έντυπα που υποβλήθηκαν δεν είναι τα θεσμοθετημένα έντυπα. Τα θεσμοθετημένα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Τμήματος,
 • παράλειψη συμπλήρωσης/υποβολής των πιο πάνω στοιχείων στην προσήκουσα μορφή.
go to top