ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια εξέτασης της αίτησης πιστοποιημένων αντιγράφων που υποβάλλονται διά χειρός/ταχυδρομείου είναι:

 • όνομα και αριθμός εταιρείας ∙
 • όνομα αιτητή και διεύθυνση για αλληλογραφία ∙
 • να δηλωθεί ο τρόπος παραλαβής των πιστοποιημένων αντιγράφων, δηλαδή εάν θα ταχυδρομηθούν ή θα παραληφθούν από τα γραφεία του ΤΕΕΔΙ ∙
 • να δηλωθεί αναλόγως σε ποια γλώσσα επιθυμούν να εκδοθούν τα πιστοποιημένα αντίγραφα ∙
 • σε περίπτωση που στην αίτηση ζητείται πιστοποιημένο ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο και εφόσον έχουν καταβληθεί τα τέλη για προσκόμισή του, το ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο πρέπει να επισυνάπτεται μαζί με την αίτηση και να είναι ακριβές αντίγραφο με το καταχωρισμένο στον φάκελο της εταιρείας ∙
 • σε περίπτωση που στην αίτηση ζητείται έκδοση Πιστοποιημένων Αντιγράφων με συγκεκριμένη ημερομηνία πρέπει να αναγράφονται οι ημερομηνίες ''από-μέχρι'' σε μορφή ημέρα/μήνα/χρονολογία ∙
 • σε περίπτωση που στην αίτηση ζητείται έκδοση πιστοποιημένου εντύπου εταιρειών πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα το έντυπο το οποίο επιθυμούν να πιστοποιηθεί ∙
 • σε περίπτωση που στην αίτηση ζητείται πώληση εκδόσεων( αντίγραφο καταχωρισμένων εντύπων), πρέπει να αναφέρονται ακριβώς οι σελίδες οι οποίες θα δοθούν ως αντίγραφα.

Οι συχνότεροι λόγοι απόρριψης της αίτησης είναι:

 • παράλειψη συμπλήρωσης της γλώσσας (ελληνικά/αγγλικά) στην οποία ζητείται η έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων ∙
 • παράλειψη συμπλήρωσης του τρόπου παραλαβής των Πιστοποιημένων αντιγράφων (ταχυδρομείο/γραφεία ΤΕΕΔΙ) ∙
 • σε περίπτωση που η αίτηση αφορά πώληση εκδόσεων, παράλειψη αναφοράς των σελίδων που θα πρέπει να δοθούν ως αντίγραφα ∙
 • σε περίπτωση που η αίτηση αφορά πιστοποιημένο έντυπο εταιρειών, παράλειψη διευκρίνησης του είδους του εντύπου για το οποίο ζητείται αντίγραφο καθώς και της ημερομηνίας καταχώρισης (π.χ. ΗΕ4, ΗΕ12) ∙
 • σε περίπτωση που η αίτηση αφορά έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων δεν διευκρινίζεται η ακριβής ημερομηνία από μέχρι (π.χ. ημέρα/μήνα/χρονολογία) ∙
 • παράλειψη υποβολής του ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου, ενώ τα τέλη για προσκόμιση έχουν καταβληθεί ∙
 • παράλειψη υποβολής των τελών σε περίπτωση μη προσκόμισης του ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου ∙
 • το ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο που υποβλήθηκε δεν είναι το ακριβές αντίγραφο με το καταχωρισμένο στον φάκελο της εταιρείας ∙
 • προσκομίζεται αγγλικό ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο χωρίς να τηρείται φάκελος μεταφράσεων από την Εταιρεία ∙
 • τα ψηφίσματα που προσκομίζονται δεν έχουν καταχωρισθεί στον φάκελο της εταιρείας. 

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στην αντίστοιχη σελίδα:

go to top