ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του εντύπου είναι:

  • όνομα και αριθμός εταιρείας,
  • ημερομηνία τροποποίησης του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας,
  • ελέγχεται ότι τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν επισυναφθεί,
  • υπογραφή από γραμματέα ή διευθυντή και ημερομηνία (σε περίπτωση που ο αξιωματούχος είναι εταιρεία χρειάζεται και η σφραγίδα της εταιρείας).

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

  • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο,
  • παράλειψη συμπλήρωσης/προσκόμισης των πιο πάνω στοιχείων,
  • το ειδικό ψήφισμα δεν είναι πιστοποιημένο από αξιωματούχο της εταιρείας.
go to top