ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Εταιρείες μικρού μεγέθους

Εταιρείες μικρού μεγέθους, είναι οι εταιρείες οι οποίες κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού δεν υπερβαίνουν τα όρια τουλάχιστον των δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

  • σύνολο ισολογισμού (συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού χωρίς να έχουν αφαιρεθεί στοιχεία του παθητικού): τέσσερα εκατομμύρια ευρώ (€4εκ.) ∙
  • καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: οκτώ εκατομμύρια ευρώ (€8εκ.) ∙ και
  • μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της χρήσης: πενήντα (50).

Εταιρείες μεσαίου μεγέθους

Εταιρείες μεσαίου μεγέθους, είναι οι εταιρείες, πλην των εταιρειών μικρού μεγέθους, οι οποίες κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού δεν υπερβαίνουν τα όρια τουλάχιστον των δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

  • σύνολο ισολογισμού (συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού χωρίς να έχουν αφαιρεθεί στοιχεία του παθητικού): είκοσι εκατομμύρια ευρώ (€20εκ.) ∙
  • καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: σαράντα εκατομμύρια ευρώ (€40εκ.) ∙ και
  • μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της χρήσης: διακόσια πενήντα (250).
go to top