ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα ακόλουθα πιστοπoιημένα αντίγραφα/πιστοποιητικά συνεταιρισμού μπορούν να αιτηθούν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης εγγράφων του Κλάδου Εταιρειών:

  • Πιστοποιημένο Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής Συνεταιρισμού
  • Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Τόπου Εργασίας
  • Πιστοποιητικό Διαγραφής
  • Πιστοποιητικό Συνεταίρων
  • Πιστοποιητικό ότι ο Συνεταιρισμός υφίσταται
  • Πιστοποιημένο Αντίγραφο Πιστοποιητικού Τελευταίας Αλλαγής

Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων/πιστοποιητικών διά διαδικτύου.

go to top