ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Συγκροτήματα μικρού μεγέθους

Συγκροτήματα μικρού μεγέθους, σημαίνει συγκροτήματα εταιρειών που αποτελούνται από μητρικές και θυγατρικές εταιρείες προς υπαγωγή σε ενοποίηση, και τα οποία, ενοποιημένα, δεν υπερβαίνουν τα όρια τουλάχιστον των δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού της μητρικής εταιρείας:

  • σύνολο ισολογισμού (συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού χωρίς να έχουν αφαιρεθεί στοιχεία του παθητικού): τέσσερα εκατομμύρια ευρώ (€4 εκ.) ∙
  • καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: οκτώ εκατομμύρια ευρώ (€8 εκ.) ∙ και
  • μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της χρήσης: πενήντα (50).

Συγκροτήματα μεσαίου μεγέθους

Συγκροτήματα μεσαίου μεγέθους, σημαίνει συγκροτήματα εταιρειών, πλην αυτών του μικρού μεγέθους, που αποτελούνται από μητρικές και θυγατρικές εταιρείες προς υπαγωγή σε ενοποίηση, και τα οποία, ενοποιημένα, δεν υπερβαίνουν τα όρια τουλάχιστον των δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού της μητρικής εταιρείας:

  • σύνολο ισολογισμού (συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού χωρίς να έχουν αφαιρεθεί στοιχεία του παθητικού): είκοσι εκατομμύρια ευρώ (€20 εκ.) ∙
  • καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: σαράντα εκατομμύρια ευρώ (€40 εκ.) ∙ και
  • μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της χρήσης: διακόσια πενήντα (250). 

 

go to top