ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Μπορείτε να ανοίξετε φάκελο μεταφράσεων της εταιρείας στον Έφορο Εταιρειών, για να είστε σε θέση να εξασφαλίσετε πιστοποιημένο αντίγραφο του Ιδρυτικού και Καταστατικού Εγγράφου της εταιρείας σας σε ξένη γλώσσα, για παράδειγμα στην αγγλική.

Η διαδικασία ανοίγματος φακέλου μεταφράσεων στον Έφορο Εταιρειών είναι η ακόλουθη και ισχύει τόσο για την ηλεκτρονική όσο και για την διά χειρός καταχώριση στο ταμείο του Τμήματος:

  1. Μεταφράζετε στην Αγγλική γλώσσα το Ιδρυτικό και Καταστατικό Έγγραφο της εταιρείας το οποίο συντάχθηκε στην Ελληνική γλώσσα.
  2. Ο δικηγόρος ή άλλο άτομο που έκανε τη μετάφραση στην Αγγλική ετοιμάζει ένορκη δήλωση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου με την οποία δηλώνει:
    • ότι γνωρίζει καλά τόσο την Αγγλική όσο και την Ελληνική γλώσσα και είναι σε θέση να μεταφράζει από τη μια γλώσσα στην άλλη με ορθότητα και ακρίβεια ∙
    • ότι το συνημμένο Ιδρυτικό και Καταστατικό Έγγραφο στην Αγγλική (το οποίο επισυνάπτεται ως Τεκμήριο Α), είναι πιστή και ακριβής μετάφραση του πρωτότυπου Ιδρυτικού και Καταστατικού Εγγράφου της εταιρείας στην Ελληνική (το οποίο επισυνάπτεται ως Τεκμήριο Β) ∙ και
    • ότι η μετάφραση στην Αγγλική έγινε από τον ίδιο και είναι ορθή.
  3. Εναλλακτικά της ένορκης δήλωσης στο Δικαστήριο μπορεί να εξασφαλισθεί πιστοποιημένη μετάφραση από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  4. Η πιστοποιημένη μετάφραση με τα συνημμένα της, καταχωρείται είτε ηλεκτρονικά είτε στο ταμείο του Εφόρου Εταιρειών, καταβάλλοντας το τέλος των εκατόν εξήντα ευρώ (€160) πληρωτέα σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής με πιστωτική κάρτα ή σε περίπτωση υποβολής διά χειρός/ταχυδρομείου με πιστωτική κάρτα, τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Τονίζεται ότι, από τη στιγμή που θα ανοιχθεί φάκελος μεταφράσεων για μία εταιρεία, είναι υποχρεωτικό να προσκομίζεται στον Έφορο Εταιρειών μαζί με οποιαδήποτε καταχώριση ειδικού ή σύνηθες ψηφίσματος ή του εντύπου ΗΕ16, η πιστοποιημένη μετάφραση του στην Αγγλική γλώσσα.

 

go to top