ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου είναι:

  • ο αριθμός και το όνομα της αλλοδαπής εταιρείας έχουν συμπληρωθεί,
  • ο τόπος διεξαγωγής εργασιών στην Κύπρο,
  • η νέα διεύθυνση του τόπου εργασιών,
  • υπογραφή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

  • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο (τα θεσμοθετημένα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Τμήματος),
  • παράλειψη συμπλήρωσης των πιο πάνω στοιχείων,
  • παράλειψη υπογραφής του εντύπου.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Επικαιροποποίηση διεύθυνσης τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας.

go to top