ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου είναι:

  • αριθμός και το όνομα της αλλοδαπής εταιρείας,
  • ο τόπος διεξαγωγής εργασιών είναι στην Κύπρο,
  • υπογραφή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,
  • συμπλήρωση όλων των στοιχείων που ζητούνται για τους αξιωματούχους.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

  • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο του ΤΕΕΕΠ (τα θεσμοθετημένα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Τμήματος),
  • παράλειψη συμπλήρωσης των πιο πάνω στοιχείων,
  • να μην έχει υπογραφεί το έντυπο από το εξουσιοδοτημένου πρόσωπο,
  • να μην φαίνεται στο έντυπο η τελική εικόνα των αξιωματούχων μετά τις αλλαγές που κοινοποιούνται.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Επικαιροποίηση αξιωματούχων.

go to top