ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου είναι:

  • ο αριθμός και το όνομα της αλλοδαπής εταιρείας έχουν συμπληρωθεί,
  • ο τόπος διεξαγωγής εργασιών στην Κύπρο,
  • υπογραφή από το νέο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,
  • πλήρη στοιχεία του διορισμού του εξουσιοδοτημένου προσώπου ή παραίτηση αυτού.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

  • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο (τα θεσμοθετημένα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Τμήματος),
  • παράλειψη συμπλήρωσης των πιο πάνω στοιχείων,
  • παράλειψη της υπογραφής του εντύπου από το νέο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Επικαιροποίηση εξουσιοδοτηµένων προσώπων.

go to top