ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου είναι:

  • όνομα και αριθμό εταιρείας έχουν συμπληρωθεί,
  • υπογραφή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,
  • αναφορά ότι δεν διεξάγει εργασίες,
  • αναφορά ότι η εταιρεία δεν έχει ενεργητικό και παθητικό,
  • να σημειώνεται η ημερομηνία διαγραφής (η ημερομηνία συμπληρώνεται από τον αιτητή και πρέπει να είναι μεταγενέστερη της τελευταίας καταχωρισμένης αλλαγής)
  • αναφορά ότι επιθυμεί διαγραφή από το μητρώο των αλλοδαπών εταιρειών.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης της αίτησης από τον εξεταστή:

  • παράλειψη συμπλήρωσης των πιο πάνω στοιχείων.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Εκούσια διαγραφή τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας.

go to top