ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου είναι:

  • αριθμός και όνομα της αλλοδαπής εταιρείας,
  • ο τόπος διεξαγωγής εργασιών να είναι στην Κύπρο,
  • υπογραφή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,
  • να επισυνάπτονται τα έγγραφα που αναγράφονται στο ΑΕ4 αναλόγως της αλλαγής που ζητείται.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

  • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο. Τα θεσμοθετημένα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Τμήματος,
  • παράλειψη συμπλήρωσης των πιο πάνω στοιχείων,
  • να μην επισυναφθούν τα έγγραφα που δικαιολογούν τις αλλαγές που ζητούνται,
  • να μην υπογράφεται από το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Τροποποίηση συστατικών εγγράφων, μετοχικού κεφαλαίου ή ονόματος.

go to top