ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του εντύπου Σ5 είναι:

  • όνομα και αριθμός συνεταιρισμού,
  • αριθμός και όνομα εταιρείας,
  • όλα τα πεδία του εντύπου πρέπει να συμπληρωθούν (όπου εφαρμόζεται),
  • ημερομηνία Σύνταξης (ημερομηνία αναφοράς της εταιρείας με βάση το άρθρο 120 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113 όπως έχει τροποποιηθεί),
  • εμπρόθεσμη / εκπρόθεσμη,
  • υπογραφή συνεταίρου/ων (σε περίπτωση που ο συνέταιρος είναι εταιρεία χρειάζεται και η σφραγίδα της εταιρείας).

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης της αίτησης από τον εξεταστή:

  • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι θεσμοθετημένο έντυπο,
  • παράλειψη συμπλήρωσης/υποβολής των πιο πάνω στοιχείων,
  • να μην έχουν υποβληθεί στο τμήμα οι ετήσιες εκθέσεις των προηγούμενων ετών.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Καταχώριση Ετήσιων Εκθέσεων και Οικονομικών Καταστάσεων.

go to top