ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του εντύπου Σ1 είναι:

 • όνομα του συνεταιρισμού,
 • τύπος συνεταιρισμού (να καθορίζεται εάν είναι ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος και οι συνέταιροι να είναι από 2-20),
 • τόπος εργασιών στην Κύπρο,
 • πλήρη στοιχεία των συνεταίρων (εάν είναι ετερόρρυθμος να σημειωθεί ποσό εισφοράς),
 • η ημερομηνία έναρξης εργασιών (να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας που φέρει η σφραγίδα του τμήματος στο έγγραφο),
 • έχει καθοριστεί η χρονική περίοδος του συνεταιρισμού και οι συνέταιροι που δεσμεύουν με την υπογραφή τους τον συνεταιρισμό,
 • έχουν αναγραφεί τα ονόματα των συνεταίρων που δεσμεύουν με την υπογραφή τους το συνεταιρισμό,
 • η φύση των εργασιών (να μην είναι παράνομη και να διεξάγεται στη Κύπρο),
 • έχουν υπογράψει όλοι οι συνεταίροι.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή είναι:

 • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο. Τα θεσμοθετημένα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Τμήματος,
 • παράλειψη συμπλήρωσης/υποβολής των πιο πάνω στοιχείων,
 • να μην έχουν υπογράψει όλοι οι συνεταίροι,
 • να μην έχει εγκριθεί το όνομα του συνεταιρισμού.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα σύσταση συνεταιρισμού.

go to top