ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Επικοινωνία icon

Επικοινωνία

΄Εφορος Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Ανώτερος Λειτουργός
Λειτουργός Α'
Εξεταστής-Θέματα Ευρωπαικής Ένωσης
Λειτουργός-Ομάδα Έργου για τον εκσυγχρονισμό του ΤΕΕΔΙ, Υπουργείο Ενέργειας
Γραμματειακός Λειτουργός
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός-Ιδιαιτέρα γραμματέας Eφόρου Εταιρειών
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
Βοηθός γραμματειακός λειτουργός
Βοηθός γραφείου-Ιδιαιτέρα γραμματέας Εφόρου Εταιρειών
Λειτουργός-Υποθέσεις Δικαστηρίου
Βοηθός γραμματειακός λειτουργός-Λογιστήριο
Βοηθός γραμματειακός λειτουργός-Λογιστήριο
Βοηθός γραμματειακός λειτουργός-Λογιστήριο
Βοηθός γραμματειακός λειτουργός-Ταμείο
Βοηθός γραμματειακός λειτουργός-Ταμείο
Βοηθός γραφείου-Ταμείο
Βοηθός γραφείου-Ταμείο
Βοηθός γραφείου-Ταμείο
Βοηθός γραφείου-Ταμείο
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός-Κωδικοί (Barcode) εγγράφων
Βοηθός γραφείου- Κωδικοί (Barcode) εγγράφων
Βοηθός γραφείου-Σάρωμα εγγράφων

Εταιρεία

Λειτουργός-Τεχνική υποστήριξη συστημάτων
Λειτουργός-Τεχνική υποστήριξη συστημάτων
Βοηθός εξεταστής-Τεχνική υποστήριξη συστημάτων
Βοηθός γραμματειακός λειτουργός-Έκδοση κωδικών efiling
Βοηθός γραμματειακός λειτουργός-έκδοση κωδικών efiling
Βοηθός γραμματειακός λειτουργός-Παραλαβή εγγράφων εταιρειών
Βοηθός γραφείου-Καταχώριση στοιχείων
Βοηθός γραφείου-Καταχώριση στοιχείων
Βοηθός γραφείου-Καταχώριση στοιχείων
Βοηθός γραμματειακός λειτουργός-Πιστοποιημένα αντίγραφα
Βοηθός γραφείου-Πιστοποιημένα αντίγραφα
Βοηθός γραφείου-Πιστοποιημένα αντίγραφα
Βοηθός γραφείου-Πιστοποιημένα αντίγραφα
Βοηθός γραφείου-Πιστοποιημένα αντίγραφα

Έναρξη Εταιρείας

Λειτουργός Α'-Υπεύθυνη εγγραφής εταιρειών
Λειτουργός Α' -Υπεύθυνη ονομάτων
Λειτουργός-Εγγραφή εταιρειών επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου
Λειτουργός Α' -Μεταφορά Έδρας
Πρώτος Εξεταστής
Λειτουργός-Ηλεκτρονική καταχώριση
Λειτουργός-Ηλεκτρονική καταχώριση
Λειτουργός-Ηλεκτρονική καταχώριση
Λειτουργός-Ηλεκτρονική καταχώριση
Βοηθός Εξεταστής
Λειτουργός-έγκριση ονόματος
Βοηθός γραμματειακός λειτουργός-εξέταση ονομάτων
Βοηθός γραφείου-Έκδοση πιστοποιητικών και παραλαβή εγγράφων νέων εταιρείων

Λειτουργία Εταιρείας

Λειτουργός Α' -Υπεύθυνη ονομάτων
Λειτουργός Α'-Υπεύθυνος επιβαρύνσεων και υποθηκών
Πρώτος Εξεταστής-Υπεύθυνη συμμόρφωσης επιχειρηματικών οντοτήτων
Πρώτος Εξεταστής-Υπεύθυνη εξέτασης εγγράφων
Ανώτερος εξεταστής
Λειτουργός-Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις
Λειτουργός
Λειτουργός
Λειτουργός-Υπογραφή πιστοποιημένων αντίγραφων
Λειτουργός-επιβαρύνσεις και υποθήκες
Λειτουργός-επιβαρύνσεις και υποθήκες
Λειτουργός-επιβαρύνσεις και υποθήκες
Εξεταστής
Βοηθός εξεταστής
Βοηθός εξεταστής
Βοηθός εξεταστής
Λειτουργός
Λειτουργός
Λειτουργός
Βοηθός εξεταστής
Εξεταστής
Λειτουργός-έγκριση ονόματος
Βοηθός γραμματειακός λειτουργός-εξέταση ονομάτων
Βοηθός γραμματειακός λειτουργός
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
Βοηθός γραμματειακός λειτουργός- επιβαρύνσεις και υποθήκες-καταχώριση στοιχείων

Τερματισμός Εταιρείας

Πρώτος Εξεταστής-Υπεύθυνη συμμόρφωσης επιχειρηματικών οντοτήτων
Λειτουργός-Συμμόρφωση επιχειρηματικών οντοτήτων

Συνεταιρισμός

Έναρξη Συνεταιρισμού

Λειτουργός Α' -Υπεύθυνη ονομάτων, εμπορικών επωνυμιών, συνεταιρισμών και αλλοδαπών εταιρείων
Λειτουργός
Βοηθός γραφείου-Καταχώριση στοιχείων
Λειτουργός-Τεχνική υποστήριξη συστημάτων
Λειτουργός-Τεχνική υποστήριξη συστημάτων
Βοηθός εξεταστής-Τεχνική υποστήριξη συστημάτων
Βοηθός γραμματειακός λειτουργός-Έκδοση κωδικών efiling
Λειτουργός-έγκριση ονόματος
Βοηθός γραμματειακός λειτουργός-εξέταση ονομάτων

Λειτουργία Συνεταιρισμού

Λειτουργός Α' -Υπεύθυνη ονομάτων, εμπορικών επωνυμιών, συνεταιρισμών και αλλοδαπών εταιρείων
Πρώτος Εξεταστής-Υπεύθυνη συμμόρφωσης επιχειρηματικών οντοτήτων
Λειτουργός
Βοηθός γραφείου-Καταχώριση στοιχείων
Λειτουργός-έγκριση ονόματος
Βοηθός γραμματειακός λειτουργός-εξέταση ονομάτων

Τερματισμός Συνεταιρισμού

Λειτουργός Α' -Υπεύθυνη ονομάτων, εμπορικών επωνυμιών, συνεταιρισμών και αλλοδαπών εταιρείων
Πρώτος Εξεταστής-Υπεύθυνη συμμόρφωσης επιχειρηματικών οντοτήτων
Λειτουργός
Λειτουργός-Συμμόρφωση επιχειρηματικών οντοτήτων
Βοηθός γραφείου-Καταχώριση στοιχείων

Εμπορική Επωνυμία

Έναρξη Εμπορικής Επωνυμίας

Λειτουργός Α' -Υπεύθυνη ονομάτων, εμπορικών επωνυμιών, συνεταιρισμών και αλλοδαπών εταιρείων
Λειτουργός
Βοηθός γραφείου-Καταχώριση στοιχείων
Λειτουργός-Τεχνική υποστήριξη συστημάτων
Λειτουργός-Τεχνική υποστήριξη συστημάτων
Βοηθός εξεταστής-Τεχνική υποστήριξη συστημάτων
Βοηθός γραμματειακός λειτουργός-Έκδοση κωδικών efiling
Λειτουργός-έγκριση ονόματος
Βοηθός γραμματειακός λειτουργός-εξέταση ονομάτων

Λειτουργία Εμπορικής Επωνυμίας

Λειτουργός Α' -Υπεύθυνη ονομάτων, εμπορικών επωνυμιών, συνεταιρισμών και αλλοδαπών εταιρείων
Πρώτος Εξεταστής-Υπεύθυνη συμμόρφωσης επιχειρηματικών οντοτήτων
Λειτουργός
Βοηθός γραφείου-Καταχώριση στοιχείων
Λειτουργός-έγκριση ονόματος
Βοηθός γραμματειακός λειτουργός-εξέταση ονομάτων

Τερματισμός Εμπορικής Επωνυμίας

Λειτουργός Α' -Υπεύθυνη ονομάτων, εμπορικών επωνυμιών, συνεταιρισμών και αλλοδαπών εταιρείων
Πρώτος Εξεταστής-Υπεύθυνη συμμόρφωσης επιχειρηματικών οντοτήτων
Λειτουργός
Λειτουργός-Συμμόρφωση επιχειρηματικών οντοτήτων
Βοηθός γραφείου-Καταχώριση στοιχείων

Ευρωπαϊκή Εταιρεία

Έναρξη Ευρωπαϊκής Εταιρείας

Λειτουργός Α' -Υπεύθυνη ονομάτων
Εξεταστής
Λειτουργός-έγκριση ονόματος
Βοηθός γραμματειακός λειτουργός-εξέταση ονομάτων

Λειτουργία Ευρωπαϊκής Εταιρείας

Λειτουργός Α' -Υπεύθυνη ονομάτων
Πρώτος Εξεταστής-Υπεύθυνη συμμόρφωσης επιχειρηματικών οντοτήτων
Εξεταστής
Λειτουργός-έγκριση ονόματος
Βοηθός γραμματειακός λειτουργός-εξέταση ονομάτων

Τερματισμός Ευρωπαϊκής Εταιρείας

Πρώτος Εξεταστής-Υπεύθυνη συμμόρφωσης επιχειρηματικών οντοτήτων
Λειτουργός-Συμμόρφωση επιχειρηματικών οντοτήτων
Εξεταστής

Αλλοδαπή Εταιρεία

Έναρξη Τόπου Εργασίας Αλλοδαπής

Λειτουργός Α' -Υπεύθυνη ονομάτων, εμπορικών επωνυμιών, συνεταιρισμών και αλλοδαπών εταιρείων
Λειτουργός
Βοηθός γραφείου-Καταχώριση στοιχείων
Λειτουργός-Τεχνική υποστήριξη συστημάτων
Λειτουργός-Τεχνική υποστήριξη συστημάτων
Βοηθός εξεταστής-Τεχνική υποστήριξη συστημάτων
Βοηθός γραμματειακός λειτουργός-Έκδοση κωδικών efiling

Λειτουργία Τόπου Εργασίας Αλλοδαπής

Λειτουργός Α' -Υπεύθυνη ονομάτων, εμπορικών επωνυμιών, συνεταιρισμών και αλλοδαπών εταιρείων
Λειτουργός Α'-Υπεύθυνος επιβαρύνσεων και υποθηκών
Πρώτος Εξεταστής-Υπεύθυνη συμμόρφωσης επιχειρηματικών οντοτήτων
Λειτουργός
Λειτουργός-επιβαρύνσεις και υποθήκες
Λειτουργός-επιβαρύνσεις και υποθήκες
Λειτουργός-επιβαρύνσεις και υποθήκες
Βοηθός γραφείου-Καταχώριση στοιχείων
Βοηθός γραμματειακός λειτουργός- επιβαρύνσεις και υποθήκες-καταχώριση στοιχείων

Τερματισμός Τόπου Εργασίας Αλλοδαπής

Λειτουργός Α' -Υπεύθυνη ονομάτων, εμπορικών επωνυμιών, συνεταιρισμών και αλλοδαπών εταιρείων
Πρώτος Εξεταστής-Υπεύθυνη συμμόρφωσης επιχειρηματικών οντοτήτων
Λειτουργός
Λειτουργός-Συμμόρφωση επιχειρηματικών οντοτήτων
Βοηθός γραφείου-Καταχώριση στοιχείων

Τηλεφωνικώς

στα άτομα επικοινωνίας
Δευτέρα με Παρασκευή
7:30 – 15:00
Φάξ.: 357 22304887 / 22404329

Ταχυδρομικώς

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Γωνία Λεωφ. Μακαρίου και Καρπενησίου
Πολυκατοικία Ξένιος, 1427 Λευκωσία

Διά η-ταχυδρομείου

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Βρείτε μας στον Χάρτη

Find us on Map

go to top