ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις

Διεύθυνση τόπου εργασίας

Μια αλλοδαπή εταιρεία για να μπορεί να διεξάγει τις εργασίες στην Κυπριακή Δημοκρατία, οφείλει να διατηρεί τόπο εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, ο οποίος δεν μπορεί να είναι ταχυδρομική θυρίδα. Στο τόπο εργασίας της αλλοδαπής εταιρείας αποστέλλονται όλες οι κοινοποιήσεις και ειδοποιήσεις π.χ. επιστολές από τον Έφορο Εταιρειών, διατηρούνται τα διάφορα μητρώα (π.χ διευθυντών, επιβαρύνσεων κτλ) και άλλα έγγραφα, όπως απαιτείται και προνοείται από τον περί Εταιρειών Νόμο.

Η κοινοποίηση της διεύθυνσης του τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας γίνεται με το έντυπο ΑΕ1 κατά την εγκαθίδρυση τόπου εργασίας της στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η κοινοποίηση της αλλαγής της διεύθυνσης του τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας γίνεται με την υποβολή του έντυπου ΑΕ8.

Σημειώνεται ότι η διεύθυνση του τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας δημοσιεύεται στο ηλεκτρονικό μητρώο του Εφόρου Εταιρειών.

go to top