ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις

Μετοχικό κεφάλαιο

Το ονομαστικό κεφάλαιο μπορεί να αποτελείται από εκδομένο και μη εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο. Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο αντιστοιχεί στο ποσό του ονομαστικού κεφαλαίου που η εταιρεία έχει εκδώσει στους μετόχους ενώ το μη εκδομένο αντιστοιχεί στο ποσό του ονομαστικού κεφαλαίου που δεν έχει ακόμα εκδοθεί.

Σε περίπτωση που η αλλοδαπή εταιρεία έχει εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο, στα συστατικά έγγραφα της εταιρείας πρέπει να αναφέρεται το ποσό του εκδοθέντος κεφαλαίου με το οποίο η εταιρεία έχει εκδώσει μετοχές.

Τα στοιχεία αναφορικά με το μετοχικό κεφάλαιο κοινοποιούνται στον Έφορο Εταιρειών με την συμπλήρωση και καταχώριση του έντυπο ΑΕ1 κατά την υποβολή του αιτήματος εγκαθίδρυσης τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείαςς. Μεταγενέστερα της εγγραφής του τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας, οποιεσδήποτε αλλαγές, αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο κοινοποιούνται με το έντυπο ΑΕ4. Για περαιτέρω πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα Τροποποίηση συστατικών εγγράφων, μετοχικού κεφαλαίου ή ονόματος.

Τα στοιχεία του μετοχικού κεφαλαίου δημοσιεύονται στο ηλεκτρονικό μητρώο του Εφόρου Εταιρειών.

go to top