ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις

Ετήσιο Τέλος

Κάθε χρόνο, μέχρι και την 30η Ιουνίου, όλες οι εγγεγραμμένες στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών εταιρείες, πρέπει να καταβάλλουν ετήσιο τέλος ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350).

Εταιρεία που καθυστερεί να πληρώσει το ετήσιο τέλος μέχρι την ημερομηνία αυτή αλλά το καταβάλει εντός δύο μηνών (δηλαδή μέχρι την 31η Αυγούστου), υπόκειται σε επιβάρυνση ύψους δέκα τοις εκατό (10%), ενώ εταιρεία που καθυστερεί, αλλά καταβάλει το ετήσιο τέλος μέσα σε περίοδο πέντε μηνών από την 30η Ιουνίου, υπόκειται σε πρόσθετη επιβάρυνση ύψους τρίαντα τοις εκατό ( 30% ).

go to top