ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Τι είναι ο τόπος εργασίας Αλλοδαπής Εταιρείας; icon

Τι είναι ο τόπος εργασίας Αλλοδαπής Εταιρείας;

Αλλοδαπή Εταιρεία που συστάθηκε εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας και εγκαθιδρύει τόπο εργασίας εντός της Δημοκρατίας, πρέπει να εγγραφεί στο μητρώο του εφόρου εταιρειών, δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, εντός ενός μηνός από την εγκαθίδρυση του τόπου εργασίας.

Η εγκαθίδρυση του τόπου εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν προϋποθέτει τη δημιουργία νέας νομικής οντότητας στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά παρέχεται η δυνατότητα στη νομική οντότητα που έχει συσταθεί εκτός της Δημοκρατίας να δραστηριοποιείται μέσω του παραρτήματος της στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σημειώνεται ότι, μία αλλοδαπή εταιρεία που έχει εγκαθιδρύσει τόπο εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία έχει την εξουσία να κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Κάθε αλλοδαπή εταιρεία οφείλει να ορίσει εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για να:

  • αποδέχεται για λογαριασμό της επίδοση νομικών εγγράφων και ειδοποιήσεων που απαιτούνται να επιδοθούν στην εταιρεία.
  • εκπροσωπεί την εταιρεία και τον τόπο εργασίας στις συναλλαγές με τρίτους και ενώπιον των δικαστηρίων και των αρχών.

Για πληρέστερη ενημέρωση ανατρέξτε στις εναρκτήριες και συναφείς υποχρεώσεις μίας αλλοδαπής εταιρείας.

go to top