ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Εγκαθίδρυση τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας

Πιστοποιητικό Εγγραφής

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας για την εγγραφή του τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας, έχουν τηρηθεί θα προβεί στην εγγραφή του, στη δημοσίευση της εγγραφής στην Επίσημη Εφημερίδα, και στην έκδοση του πιστοποιητικού καταχώρισης εγγράφων αλλοδαπής εταιρείας.

Η έκδοση του πιστοποιητικού καταχώρισης εγγράφων αλλοδαπής εταιρείας αποτελεί αναμφισβήτητη μαρτυρία ότι όλες οι απαιτήσεις της νομοθεσίας που αφορούν στην εγγραφή καθώς και τα σχετικά θέματα που προηγούνται της εγγραφής έχουν τηρηθεί. Ο αριθμός εγγραφής αναφέρεται στο πιστοποιητικό καταχώρισης εγγράφων αλλοδαπής εταιρείας.

Το πιστοποιητικό καταχώρισης εγγράφων αλλοδαπής εταιρείας μπορεί να παραληφθεί είτε ηλεκτρονικά στο χώρο εργασίας (σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος), ή από τη θυρίδα του Τμήματος ή από τη Μονοθυριδική Πρόσβαση ή διά ταχυδρομείου.

Πιστοποιημένα Αντίγραφα

Προαιρετικά, με την καταβολή του ποσού των εκατό είκοσι (€120) προσκoμίζοντας αντίγραφο των συστατικών εγγράφων, ή, σε αντίθετη περίπτωση, εκατόν τριάντα ευρώ (€130) και το τέλος των εκατό (€100) σε περίπτωση επίσπευσης, εκδίδονται τα ακόλουθα:

  • Πιστοποιημένο αντίγραφο καταχώρισης εγγράφων αλλοδαπής εταιρείας·
  • Πιστοποιητικό Εξουσιοδοτημένων Προσώπων·
  • Πιστοποιητικό Διευθυντών Αλλοδαπής Εταιρείας·
  • Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Τόπου Διεξαγωγής Εργασιών·
  • Πιστοποιημένο Αντίγραφο Ιδρυτικού και Καταστατικού Αλλοδαπής Εταιρείας.

Επιβεβαίωση της αυθεντικότητας των η-πιστοποιητικών

Τα πιστοποιητικά και πιστοποιημένα αντίγραφα που εκδίδονται ηλεκτρονικά φέρουν σχετικό κωδικό αυθεντικότητας. Η αυθεντικότητα του των εν λόγω εγγράφων δύναται να επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά  για περίοδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top