ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver
Οδηγός  icon

Οδηγός

Εγκαθίδρυση τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας

Πριν την εγγραφή τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας

Για να προχωρήσετε με την εγγραφή τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας πρέπει, πρώτα απ’ όλα να αποφασίσετε για τα πιο κάτω:

και να βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις αναφορικά με τα ακόλουθα:

Περαιτέρω, για να είναι δυνατή η εγγραφή του τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας διαμέσου του διαδικτύου απαιτείται όπως εγγραφείτε στο σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης εγγράφων. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα απόκτησης πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης εγγράφων.

Σχετικό Υλικό

Your Europe

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top