ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Μία αλλοδαπή εταιρεία, μετά την εγκαθίδρυση του τόπου εργασίας της στην Κυπριακή Δημοκρατία, οφείλει να τηρεί επικαιροποιημένο το μητρώο της κοινοποιώντας οποιεσδήποτε αλλαγές στα στοιχεία της καθώς και να συμμορφώνεται με τις ετήσιες υποχρεώσεις της εντός του χρονικού περιθωρίου το οποίο ορίζεται στον περί Εταιρειών Νόμο.

Ακολουθήστε τον οδηγό για να προβείτε στην καταβολή ετήσιου τέλους αλλοδαπής εταιρείας που έχει εγκαθιδρύσει τόπο εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

go to top