ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Καταχώριση Οικονομικών Καταστάσεων

Ποιος εξαιρείται από την υποχρέωση υποβολής οικονομικών καταστάσεων

Οικονομικές καταστάσεις αλλοδαπής εταιρείας

Εξαιρείται από την υποβολή των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων στον Έφορο Εταιρειών εταιρεία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία με βάση τη νομοθεσία του εν λόγω κράτους, και τις Ευρωπαϊκές οδηγίες δεν υποχρεούται να υποβάλει τις εν λόγω οικονομικές καταστάσεις. Σε αυτή την περίπτωση, η εταιρεία παραδίδει στον έφορο εταιρειών πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από διευθυντή και τον γραμματέα της εταιρείας ότι η εταιρεία είναι εξαιρούμενη εταιρεία.

Οικονομικές καταστάσεις τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας

Εξαιρείται από την υποβολή στον Έφορο Εταιρειών των οικονομικών καταστάσεων του τόπου εργασίας της, αλλοδαπή εταιρεία η οποία έχει καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις και τις υποβάλει σε έλεγχο και δημοσίευση στο κράτος προελεύσεως όπου έχουν καταρτιστεί με τα ίδια πρότυπα ωσάν να ήταν κυπριακή, και έχει παραδώσει στον Έφορο Εταιρειών τις προαναφερθέν οικονομικές καταστάσεις της αλλοδαπής εταιρείας.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top