ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Καταχώριση Οικονομικών Καταστάσεων

Παράλειψη συμμόρφωσης

Ποινική δίωξη εταιρείας, αξιωματούχων και αντιπροσώπων

Οποιαδήποτε αλλοδαπή εταιρεία που διατηρεί τόπο εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία παραλείπει να συμμορφωθεί με την καταχώριση των οικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία, και κάθε αξιωματούχος ή αντιπρόσωπος της εταιρείας που ευθύνεται για την παράλειψη, διαπράττει ποινικό αδίκημα, και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε πρόστιμο παράλειψης μέγιστου ύψους τετρακόσια είκοσι επτά ευρώ (ΕΥΡΩ 427), ή, σε περίπτωση συνεχιζόμενου αδικήματος, σε σαράντα δύο ευρώ (ΕΥΡΩ 42) για κάθε ημέρα που συνεχίζεται η παράλειψη.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top