ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Τι είναι η Εμπορική Επωνυμία; icon

Τι είναι η Εμπορική Επωνυμία;

Η εμπορική επωνυμία είναι η επωνυμία με την οποία φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να διεξάγει εργασίες με τόπο εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η εγγραφή της στον Έφορο Εταιρειών είναι υποχρεωτική στην περίπτωση που διεξάγουν εργασίες με όνομα άλλο από το πραγματικό τους όνομα και συγκεκριμένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • φυσικό πρόσωπο που έχει τόπο εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία και διεξάγει εργασία με εμπορική επωνυμία άλλη από το πραγματικό ονοματεπώνυμο. Για παράδειγμα, ο Ανδρέας Γεωργίου μπορεί να συναλλάσσετε ως Γεωργίου, Ανδρέας Γεωργίου, Α. Γεωργίου χωρίς εγγραφή στο Μητρώο του Κλάδου Εταιρειών.
  • κάθε εταιρεία εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών που διεξάγει εργασία με εμπορική επωνυμία άλλη από την επωνυμία της εταιρείας.

Για πληρέστερη ενημέρωση ανατρέξτε στις συναφείς υποχρεώσεις μιας Εμπορικής Επωνυμίας.

go to top