ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Έναρξη Εμπορικής Επωνυμίας

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο εμπορεύεται με όνομα διαφορετικό από το πραγματικό του, πρέπει να προβεί στη σύσταση εμπορικής επωνυμίας.

Λειτουργία Εμπορικής Επωνυμίας

Οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία εμπορικής επωνυμίας πρέπει να κοινοποιείται στον Έφορο Εταιρειών αναλόγως. Δείτε εδώ αναλυτικά τις συναφείς υποχρεώσεις αναφορικά με την επικαιροποίηση του μητρώου μιας εμπορικής επωνυμίας κατά τη λειτουργία της.

Τερματισμός Εμπορικής Επωνυμίας

Η εμπορική επωνυμία μπορεί να διαγραφεί είτε με κοινοποίηση της παύσης διεξαγωγής εργασιών από τον ιδιοκτήτη είτε από τον Έφορο Εταιρειών σε περίπτωση που έχει εύλογη αιτία ότι η εμπορική επωνυμία δεν διεξάγει εργασίες.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top