ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Έρευνα στο μητρώο επιχειρηματικών οντοτήτων icon

Έρευνα στο μητρώο επιχειρηματικών οντοτήτων

Ο Έφορος Εταιρειών διατηρεί φάκελο της κάθε επιχειρηματικής οντότητας στην Κυπριακή Δημοκρατία που είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο του. O φάκελος αυτός, περιέχει όλα τα στοιχεία που έχουν κοινοποιηθεί και καταχωρισθεί στον Έφορο Εταιρειών. 

Στα πλαίσια εκσυγχρονισμού τού Τμήματος Εφόρου Εταιρειών, έχουν σαρωθεί φυσικοί φάκελοι όλων των εγγεγραμμένων στο μητρώο του Τμήματος εταιρειών, εμπορικών επωνυμιών, συνεταιρισμών και αλλοδαπών εταιρειών. Η εργασία αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία επικαιροποιημένου ηλεκτρονικού μητρώου, άμεσα προσβάσιμο διαμέσου της ηλεκτρονικής έρευνας.

ηλεκτρονική έρευνα 

Ηλεκτρονική έρευνα στο μητρώο Επιχειρηματικών οντοτήτων

Μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική έρευνα στο φάκελο μιας εταιρείας, εμπορικής επωνυμίας, συνεταιρισμού ή και αλλοδαπής εταιρείας πληκτρολογώντας το όνομα ή τον αριθμό εγγραφής της.

Αφού εντοπίσετε και επιλέξετε την επιχειρηματική οντότητα που σας ενδιαφέρει, οι πιο κάτω βασικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες δωρεάν:

 • Όνομα οργανισμού∙
 • Ημερομηνία εγγραφής∙
 • Τύπος οργανισμού∙
 • Κατάσταση οργανισμού∙
 • Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου/ τόπου εργασίας∙
 • Όνομα υφιστάμενων διοικητικών συμβούλων και γραμματέα/συνεταίρων/ ιδιοκτήτη εμπορικής επωνυμίας∙
 • Προεπισκόπηση των εκκρεμή υπηρεσιών προς καταχώριση στο μητρώο∙
 • Προεπισκόπηση των καταχωρισμένων εγγράφων∙
 • Ημερ. τελευταίας καταχώρισης ετήσιας έκθεσης∙

Επιπρόσθετα, καταβάλλοντας το τέλος των δέκα ευρώ (€10) μπορείτε να προβείτε σε πλήρη έρευνα στον ηλεκτρονικό φάκελο της επιχειρηματικής οντότητας που επιθυμείτε, όπου είναι διαθέσιμα όλα τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί στο μητρώο από την ημερομηνία εγγραφής της επιχειρηματικής οντότητας μέχρι και την ημερομηνία της έρευνας.

Παρατίθενται πιο κάτω αναλυτικά και ανά επιχειρηματική οντότητα τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα μέσω της ηλεκτρονικής έρευνας:

Εταιρεία Συνεταιρισμός Εμπορική Επωνυμία Αλλοδαπή Εταιρεία
 • Ιστορικό του ονόματος
 • Ιστορικό της διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου
 • Ιστορικό διοικητικών συμβούλων και γραμματέων
 • Ιστορικό μελών
 • Ιστορικό του μετοχικού κεφαλαίου
 • Ιστορικό επιβαρύνσεων και υποθηκών εγγεγραμμένων μετά το 2000
 • Επισκόπηση όλων των καταχωρισμένων εγγράφων
 • Ιστορικό του ονόματος
 • Ιστορικό της διεύθυνσης
 • Ιστορικό των συνεταίρων
 • Επισκόπηση όλων των καταχωρισμένων εγγράφων
 • Ιστορικό του ονόματος
 • Ιστορικό της διεύθυνσης
 • Ιστορικό των στοιχείων του ιδιοκτήτη
 • Επισκόπηση όλων των καταχωρισμένων εγγράφων
 • Ιστορικό του ονόματος
 • Ιστορικό της διεύθυνσης  
 • Ιστορικό των διοικητικών συμβούλων, γραμματέων και εξουσιοδοτημένων προσώπων
 • Ιστορικό των επιβαρύνσεων και υποθηκών εγγεγραμμένων μετά το 2000
 • Επισκόπηση όλων των καταχωρισμένων εγγράφων

 

go to top