ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Σύσταση Εμπορικής Επωνυμίας

Πιστοποιητικό Σύστασης

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι απαιτήσεις της νομοθεσίας για την σύσταση εμπορικής επωνυμίας, έχουν τηρηθεί θα εγγράψει την εμπορική επωνυμία, θα προβεί στη δημοσίευση της εγγραφής της στην Επίσημη Εφημερίδα και θα εκδώσει το πιστοποιητικό εγγραφής της.

Ο αριθμός εγγραφής της εμπορικής επωνυμίας αναφέρεται στο πιστοποιητικό εγγραφής.

Το πιστοποιητικό εγγραφής μπορεί να παραληφθεί είτε ηλεκτρονικά στο χώρο εργασίας (σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος), ή από τη θυρίδα του Τμήματος ή από τη Μονοθυριδική Πρόσβαση ή διά ταχυδρομείου.

Πιστοποιημένα Αντίγραφα

Προαιρετικά, με την καταβολή του ποσού των είκοσι (20) ευρώ για κάθε πιστοποιημένο αντίγραφο και το τέλος των είκοσι (20) ευρώ για κάθε πιστοποιημένο αντίγραφο σε περίπτωση επίσπευσης, μπορούν να εκδοθούν τα ακόλουθα Πιστοποιητικά/Πιστοποιημένα αντίγραφα της εμπορικής επωνυμίας:

  • Πιστοποιημένο Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής,
  • Πιστοποιημένο Αντίγραφο Διεύθυνσης Τόπου Εργασίας,
  • Πιστοποιημένο Αντίγραφο του εντύπου ΕΕ1.

Τα πιστοποιητικά και πιστοποιημένα αντίγραφα που εκδίδονται ηλεκτρονικά φέρουν σχετικό κωδικό αυθεντικότητας. Η αυθεντικότητα των εν λόγω εγγράφων δύναται να επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά  για περίοδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top