ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Σύσταση Εμπορικής Επωνυμίας

Μετά τη σύσταση

Εγγραφή στο Τμήμα Φορολογίας

Κάθε φυσικό πρόσωπο με ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα που ξεπερνά τις € 19.500 και κάθε εταιρεία που είναι εγκατεστημένη στην Κυπριακή Δημοκρατία, υποχρεούται να υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Φορολογικό Μητρώο και εξασφάλιση αριθμού φορολογικής ταυτότητας.

Παράλληλα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στην Κυπριακή Δημοκρατία, του οποίου η αξία των φορολογητέων συναλλαγών των αγαθών και υπηρεσιών που έχει πραγματοποιήσει κατά την περίοδο των 12 προηγούμενων μηνών ή που θα πραγματοποιήσει εντός των επόμενων 30 ημερών έχει/θα υπερβεί τις €15.600, υποχρεούται να υποβάλει συμπληρωματική αίτηση εγγραφής στο μητρώο ΦΠΑ.


Εγγραφή στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Κάθε αυτοτελώς εργαζόμενος στην Κυπριακή Δημοκρατία ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων υποβάλλοντας το έντυπο αίτησης εγγραφής Μισθωτού / Αυτοτελώς Εργαζομένου. Παράλληλα, κάθε εργοδότης είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων υποβάλλοντας το έντυπο αίτησης εγγραφής εργοδότη. Όταν ο εργοδότης έχει υποκαταστήματα σε διάφορες επαρχίες ή ασχολείται σε περισσότερες από μία οικονομικές δραστηριότητες, πρέπει να εγγραφεί χωριστά για κάθε επαρχία ή δραστηριότητα.

Κατοχύρωση του Εμπορικού Σήματος

Παροτρύνεστε όπως προβείτε στην κατοχύρωση του εμπορικού σήματος της επιχείρησης σας στον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ούτως ώστε να διαφοροποιήσετε τα προϊόντα και υπηρεσίες σας στην αγορά.

Συμμόρφωση

Η εμπορική επωνυμία και κάθε ιδιοκτήτης της έχει υποχρέωση να ενημερώνει τον Έφορο Εταιρειών για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία της, όπως αλλαγή διεύθυνσης τόπου εργασίας, αλλαγή στα στοιχεία του ιδιοκτήτη, αλλαγή στη φύση εργασίας κλπ.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top