ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Εξασφάλιση Πιστοποιημένων Αντιγράφων/ Πιστοποιητικών Εμπορικής Επωνυμίας

Επισκόπηση

Μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων καθώς και πιστοποιητικών της εμπορικής επωνυμίας από τον Έφορο Εταιρειών. Νοείται ότι τα πιστοποιημένα αντίγραφα/πιστοποιητικά θα αντικατοπτρίζουν την εικόνα της εμπορικής επωνυμίας με βάση τα όσα έχουν κοινοποιηθεί στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του.

Συγκεκριμένα, ο Έφορος Εταιρειών εκδίδει τα ακόλουθα πιστοποιητικά και πιστοποιημένα αντίγραφα:

  • Πιστοποιημένο Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής
  • Πιστοποιημένο Αντίγραφο Πιστοποιητικού Αλλαγών
  • Πιστοποιημένο Αντίγραφο Διεύθυνσης Τόπου Εργασία
  • Πιστοποιητικό ότι η Εμπορική Επωνυμία Υφίσταται
  • Πιστοποιημένο Αντίγραφο Διαγραφής
  • Πιστοποιητικό μη πτώχευσης/εκκαθάρισης ιδιοκτήτη Εμπορικής Επωνυμίας
  • Πιστοποιημένο Αντίγραφο εντύπων

Καταχώριση αιτήματος έκδοσης πιστοποιημένων αντιγραφών/ πιστοποιητικών

Τα πιο πάνω πιστοποιημένα αντίγραφα/ πιστοποιητικά, τα οποία είναι σκιαγραφημένα με έντονη γραμματοσειρά, μπορείτε να τα εξασφαλίσετε διά του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης εγγράφων. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων/πιστοποιητικών διά διαδικτύου.

Σημειώνεται, ότι όλα τα πιο πάνω πιστοποιημένα αντίγραφα/πιστοποιητικά μπορείτε να τα εξασφαλίσετε εναλλακτικά διά χειρός / ταχυδρομείου. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων διά χειρός / ταχυδρομείου.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top