ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Ακούσια Διαγραφή Εμπορικής Επωνυμίας

Διαγραφή μη ενεργούς εμπορικής επωνυμίας

Όταν ο Έφορος Εταιρειών έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι η εμπορική επωνυμία δεν διεξάγει εργασία, της αποστέλλει επιστολή ταχυδρομικώς.

Σε περίπτωση που η εμπορική επωνυμία απαντήσει ότι δεν διεξάγει εργασία ή δεν ανταποκριθεί μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία της ειδοποίησης, ο Έφορος δύναται να διαγράψει την εμπορική επωνυμία από το μητρώο του και να προβεί σε δημοσίευση της διαγραφής της στην Επίσημη Εφημερίδα.

go to top