ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Τύποι Εταιρειών   icon

Τύποι Εταιρειών

Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου

Η εταιρεία αυτή είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι, σύμφωνα με το ιδρυτικό της έγγραφο και τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της, οι μετοχές της δεν έχουν ονομαστική, αλλά κυμαινόμενη αξία. Οι εν λόγω εταιρείες μπορούν να συστηθούν ως τέτοιες αφού λάβουν σχετική άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) για να λειτουργούν ως οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων (‘ΟΣΕ’).

H Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (ΕΕΜΚ) μπορεί να πάρει τη μορφή είτε ιδιωτικής είτε δημόσιας εταιρείας, αναλόγως του τύπου ΟΣΕ που λαμβάνει η ΕΕΜΚ (ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ, ΚΟΕΕ). Σε περίπτωση ιδιωτικής εταιρείας μπορεί να είναι από ένα (1) μέλος μέχρι πενήντα (50) μέλη, ενώ σε περίπτωση δημόσιας εταιρείας πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος.

Το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο εξαρτάται από το είδος της ΕΕΜΚ ως ακολούθως:

Είδος εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (EΕMK) Ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο

Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες ("ΟΣΕΚΑ")

(α) Εσωτερικά διαχειριζόμενη ΕΕΜΚ - 300.000 ευρώ για κάθε επενδυτικό τμήμα.
(β) Εξωτερικά διαχειριζόμενη ΕΕΜΚ - 200.000 ευρώ για κάθε επενδυτικό τμήμα.

Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων της Δημοκρατίας ("ΟΕΕ")

Εσωτερικά διαχειριζόμενη ΕΕΜΚ - 125.000 ευρώ για κάθε επενδυτικό τμήμα.

Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων με Περιορισμένο Αριθμό Προσώπων ("ΟΕΕΠΑΠ")

Εσωτερικά διαχειριζόμενη ΕΕΜΚ - 50.000 ευρώ για κάθε επενδυτικό τμήμα.

Καταχωρισμένοι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (“ΚΟΕΕ”) 

Δεν προνοείται ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο

 

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top